INFORMACJE PODSTAWOWE » Status prawny

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze jest zakładem budżetowym i działa na podstawie:

  1. ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 - tekst jednolity z późn. zm.);
  2. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 122. poz. 1333 - tekst jednolity z późn. zm.);
  3. uchwały nr XIII/141/91 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 24 maja 1991 r. w sprawie wyboru formy organizacyjno-prawnej dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze;
  4. uchwały nr XIII/145/91 Rady Miejskiej w Zielonej Górze w sprawie przekształcenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze w zakład budżetowy p.n."Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze";
  5. uchwały nr XX/191/04 Rady Miejskiej w Zielonej Górze w sprawie zatwierdzenia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej GórzeData wytworzenia:2005-12-17 godz. 09:57:05
Wprowadził: Robert Modelski
Data upublicznienia: 2005-12-17
Autor: Robert Modelski
Liczba odwiedzin: 4162

Aktualna data i godzina: poniedziałek, 17 czerwca 2024 r. godz. 09:11:31